';

Przekazanie maszyny ILF S1500 spółdzielni socjalnej Giotto